domingo, junho 12, 2005

Homenaxes

AGORA NÓS DEBEMOS SER OS MESTRES DA LINGUAXE...

na memoria da Libraría Andel, o mestre
1950-2005
55 ANOS SEN O DOUTOR

CASTELAO Posted by Hello

http://www.andelvirtual.com

...sempre en galiza: http://www.andelvirtual.com/plan.asp?Isbn=000,00&tipo=3
...os dous de sempre: http://www.andelvirtual.com/plan.asp?Isbn=84-8288-330-5&tipo=0
...retrincos, un ollo de...: http://www.andelvirtual.com/plan.asp?Isbn=84-7154-913-1&tipo=0
...os vellos non deben de namorarse: http://www.andelvirtual.com/plan.asp?Isbn=84-8288-321-6&tipo=0
...cousas: http://www.andelvirtual.com/plan.asp?Isbn=84-8288-312-7&tipo=0
...albume nós: http://www.andelvirtual.com/plan.asp?Isbn=84-7154-468-7&tipo=3
...galicia mártir: http://www.andelvirtual.com/plan.asp?Isbn=84-89138-22-2&tipo=3

quinta-feira, junho 02, 2005

A PORTA Á SABEDORÍA

As crónicas xerais anuncian o que endexamais deu ao esquezo o noso país, e é que somos un pobo domeado, moitas veces amansado e doce. Non é a súa feliz memoria, xa que o pobo galego ergueuse sempre na férrea verba de Pondal. Anunciamos para a insubmisión que a mellor arte reside nos pobos oprimidos que buscan nas verbas propias e nas mesmas mans a liberdade!!!
É a nosa unha literatura fermosa e inmensamente traballada polo diaño de labregos e mariñeiros das palabras.
En Andel está a porta cara ao coñecemento da súa obra, ultrapasando esta lumieira arribarás ao país da liberdade e recoñecerás os tesouros dos nosos escritores e escritoras, a quen aínda lle arden nos beizos as doces máximas de Rosalía.

ENTRA. a porta é franqueábel para ti.